Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Administrasjon Mandag: 8:00-15:30
Tirsdag: 8:00-15:30
Onsdag: 8:00-15:30
Torsdag: 8:00-15:30
Fredag: 8:00-15:30
Elektro Mandag: 8:00-15:30
Tirsdag: 8:00-15:30
Onsdag: 8:00-15:30
Torsdag: 8:00-15:30
Fredag: 8:00-15:30
Maritim Mandag: 7:00-15:00
Tirsdag: 7:00-15:00
Onsdag: 7:00-15:00
Torsdag: 7:00-15:00
Fredag: 7:00-15:00

Remote

Gjennom prosjektet REMOTE (medfinansiert av RFF Nord, prosjektnummer 245861) skal teknologileverandører, oppdrettere og FoU miljøer sammen etablere kunnskap for utforming av fremtidens fjernstyrte lakseoppdrett. Prosjekteier er Tromsø-bedriften og teknologileverandøren JM Hansen AS, som sammen med Nordlaks Oppdrett AS, Salmar Nord AS og SB Seating AS er pådrivere for prosjektet. SINTEF Fiskeri og havbruk AS er prosjektleder og deltar sammen med NTNU i prosjektet som FoU-partner. 

http://kyst.no/nyheter/vil-fjernstyre-lokaliteter-for-a-sikre-driften/