Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Administrasjon Mandag: 8:00-15:30
Tirsdag: 8:00-15:30
Onsdag: 8:00-15:30
Torsdag: 8:00-15:30
Fredag: 8:00-15:30
Elektro Mandag: 8:00-15:30
Tirsdag: 8:00-15:30
Onsdag: 8:00-15:30
Torsdag: 8:00-15:30
Fredag: 8:00-15:30
Maritim Mandag: 7:00-15:00
Tirsdag: 7:00-15:00
Onsdag: 7:00-15:00
Torsdag: 7:00-15:00
Fredag: 7:00-15:00

Referanser

Universitetssykehuset Nord-Norge avd. Åsgård, har fullintegrert Trend SD-anlegg i hele sykehuset. Dette omfatter 11 frittstående bygg, hvor alle automatikkanleggene er sammenkoblet i et nettverk, og visualisert i skjermbasert toppsystem av typen Trend.

JM Hansen Installasjon Storsteinnes har prosjektert og utført hele det elektriske anlegget som er beskrevet under referanser for Storsteinnes. Automasjonsavdelingen i Tromsø har hatt ansvaret for SD anlegget, som beskrives grundig nedenfor.

Opplevelsessenteret Polaria i Tromsø var et omfattende prosjekt med mange spesialinstallasjoner og teknikk for å gjøre opplevelsen for de besøkende så god som mulig.

Sider