Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Administrasjon Mandag: 8:00-16:00
Tirsdag: 8:00-16:00
Onsdag: 8:00-16:00
Torsdag: 8:00-16:00
Fredag: 8:00-16:00
Elektro Mandag: 8:00-15:30
Tirsdag: 8:00-15:30
Onsdag: 8:00-15:30
Torsdag: 8:00-15:30
Fredag: 8:00-15:30
Maritim Mandag: 7:00-15:00
Tirsdag: 7:00-15:00
Onsdag: 7:00-15:00
Torsdag: 7:00-15:00
Fredag: 7:00-15:00
Serviceverksted Mandag: 8:00-16:00
Tirsdag: 8:00-16:00
Onsdag: 8:00-16:00
Torsdag: 8:00-16:00
Fredag: 8:00-16:00

Personalrådgiver

Vi vil styrke systematisk helse -miljø og sikkerhetsarbeidet i hele virksomheten og søker etter personer med engasjement og kompetanse i fagfeltet.

 

Arbeidsoppgaver

 • Være en pådriver, bistå og følge opp for effektiv sykefraværsoppfølging
 • Koordinere og følge opp HMS arbeid i virksomheten
 • Bistå ledere i avtaleverk, forvaltningsspørsmål og personalsaker
 • Hente ut og analysere statistiske HR rapporter, samt evaluere HR tiltak
 • Planlegge, administrere og følge opp årlig medarbeiderundersøkelse og medarbeidersamtaler
 • Bistå i rekrutteringsprosesser, herunder utforming og administrering av stillingsannonser samt ansvarlig for prosess ved mottak av nyansatte
 • Vedlikeholdsansvarlig og superbruker av våre støttesystemer som personalhåndbok, Personaldatasystem, mv
 • Operativt HR arbeid; som bistå og følge opp utførelse av medarbeidersamtaler, delta i lønnsforhandlinger, HMS inkl. kontakt med bedriftshelsetjeneste, sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, personalsaker, budsjett og rapportering

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høgskole/universitetsutdannelse innen HR og/eller administrative fag
 • God kunnskap om arbeidsrett og arbeidsmiljøloven
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk innen personaladministrasjon
 • Relevant og allsidig arbeidserfaring innen HR feltet
 • Erfaring med utredning - og prosjektarbeid
 • Interesse for bruk og utvikling av digitale løsninger
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

I utvelgelse av kandidater legges det vekt på at det skal etableres et HR team som samlet kan ivareta HR avdelingens ansvar og funksjoner.

 

Søknad sendes til renate.slettli.nymo@jmhansen.no eller sturla.hogstad@jmhansen.no

Søknadsfrist 05.02.2018.