Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Administrasjon Mandag: 8:00-15:30
Tirsdag: 8:00-15:30
Onsdag: 8:00-15:30
Torsdag: 8:00-15:30
Fredag: 8:00-15:30
Elektro Mandag: 8:00-15:30
Tirsdag: 8:00-15:30
Onsdag: 8:00-15:30
Torsdag: 8:00-15:30
Fredag: 8:00-15:30
Maritim Mandag: 7:00-15:00
Tirsdag: 7:00-15:00
Onsdag: 7:00-15:00
Torsdag: 7:00-15:00
Fredag: 7:00-15:00

Lokalt engasjement

Vi har lang tradisjon for å involvere oss ut over egen bedrift, blant annet gjennom støtte til lag og foreninger.

 

Vi oppfordrer derfor alle som ønsker støtte fra oss til å sende oss en henvendelse på mail til: firmapost@jmhansen.no

Vi får inn veldig mange henvendelser, og har naturlig nok ikke mulighet å støtte alle.

For å gi alle som søker lik mulighet for å få tildelt støtte har vi innført kvartalsvis gjennomgang av alle henvendelser vi får inn i den gitte perioden.

I gjennomgangen vil vi vurdere støtte til aktiviteter innen den gitte perioden, altså kvartalet som vurderingen gjelder for.

 

Frister og tidspunkt for vurdering i 2016 ser du i oversikten nedenfor.

Q1Q2Q3Q4
Uke 4Uke 14Uke 25Uke 40

 

Vi er sponsorpartner med profilering. 

Vi gjør vurdering av sponsing avtaler med profilering én gang pr år. For 2016 er allerede potten utdelt.

Det gjøres ny vurdering for 2017 i desember med søknadsfrist 1. november 2016.

Dette med utgangspunkt i etablerte avtaler og nye henvendelser.

 

Vi sponser våre medarbeideres aktiviteter

Det settes årlig av sponsormidler som øremerkes egne ansatte.

Alle medarbeiderne i JM Hansen kan dermed hvert år søke på midler til frivillige aktiviteter som de selv eller deres barn deltar aktivt i.

 

Her finner du:

Våre bidrag for 2013/2014

Tidligere bidrag