Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Administrasjon Mandag: 8:00-15:30
Tirsdag: 8:00-15:30
Onsdag: 8:00-15:30
Torsdag: 8:00-15:30
Fredag: 8:00-15:30
Elektro Mandag: 8:00-15:30
Tirsdag: 8:00-15:30
Onsdag: 8:00-15:30
Torsdag: 8:00-15:30
Fredag: 8:00-15:30
Maritim Mandag: 7:00-15:00
Tirsdag: 7:00-15:00
Onsdag: 7:00-15:00
Torsdag: 7:00-15:00
Fredag: 7:00-15:00

Maritim

Maritim Avdeling – i toppklasse

 

JM Hansen er blant landets ledende innen service og salg av elektro- og elektronikktjenester til fartøy i inn- og utland. Vi representerer de fleste kjente merker og løsninger som finnes på dagens fartøy.

 

85 års erfaring gir trygghet

Johan Martin Hansen, fra Stamsund i Lofoten, bygde opp elektrobedriften JM Hansen med basis i installering av elektrisk lys i fiskeflåten. Han var blant de første i landet på området, og i Nord-Norge var han den store pioneren.
Johan Martin la ned en betydelig innsats, og bidro til bedre arbeidsvilkår og sikkerhet for fiskerne langs den værharde kysten. Lyset var avgjørende for hvilke fiskemetoder som kunne benyttes, og med elektrisk lys opplevde fisket utenfor Senja og i Troms en rivende utvikling!

Maritim elektro og elektronikk har hatt en voldsom utvikling siden den gang. I dag harmaritim avdeling  en fagsterk bemanning som består av ingeniører, teknikere, skipselektrikere og saksbehandlere. Alle med mange års erfaring. Avdelingen omfatter i tillegg et velholdt lager med nødvendig materiell og 9 servicebiler.

 

 

Heller ikke båtens hjerte tåler alt!

Generatoren er selve kraftkilden i båten. Hvis den svikter blir alt mørkt – svart båt og svart hav. Man mister muligheten til å styre og risikoen for havari er overhengende. En vellykket redningsaksjon er heldigvis innen rekkevidde i svært mange tilfeller.
Men om en slik situasjon inntreffer midt i torskefisket, innebærer det likevel risiko for å miste store deler av den verdifulle vintersesongen. Å skaffe en ny generator kan bety 3-4 måneders leveringstid, som medfører liggetid med havneleie og lønnsutbetaling på toppen av tapt inntekt. Større båter – trålere og passasjerfartøy – har en back-up ved 2 eller flere generatorer. Situasjonen er derfor mindre kritisk for dem, men medfører likevel ekstra kostnader og tap av innbringende fart.

En ekstra kontroll er små penger i forhold til tapene man risikerer i slike situasjoner. Ja visst, JM Hansen skipselektrikere reparerer effektivt, både natt og dag om det trengs. Ved kritiske situasjoner har vi så og si ingen røde dager i kalenderen. Men med tanke på kundenes beste er det ingen tvil om at forebygging er mest effektivt. At lageret i generatoren normalt har 4-5 års levetid gir ingen sikkerhet i seg selv. Sikkerheten ligger i at du kontrollerer underveis og skaffer deg visshet om at det fungerer. Det er ikke myndighetenes krav som avgjør, men hva du pålegger deg selv. Mange har bittert erfart konsekvensene av å være for sent ute. Det lønner seg å være i forkant!

Kall det gjerne en hjertesak for oss på Maritim elektro.

 

Avstand ingen hindring!

Avstand ingen hindring! Fergene og hurtigbåtene har en spesielt viktig rolle i våre kystsamfunn. De forbinder folk og steder til faste rutetider - forutsigbart, raskt og trygt. Omtrent i all slags vær. Men heller ikke disse fartøyene er forskånet for slitasje og feil. Og når uhellet er ute er tidsfaktoren viktig. Båtene frakter dyrebar last, pluss at forsinkelser lett forplanter seg til større problemer dersom trafikken stopper helt opp over lengre tid. Da betyr det noe at JM Hansen Maritime har meget god dokumentasjon over systemene i ferger og hurtigbåter. Vi kan disse båtene, så mye at vi kan foreta reparasjoner per telefon mens de er i fart. Hurtigbåten har fire motorer, og med et trenet øre kan man høre på motorlyden hva feilen består i. Stort mer effektivt kan det ikke bli. Og trygt.

 

Komplisert, men enkelt!

Den teknologiske utviklingen har bidratt til vår tids online kommunikasjonsløsninger i arbeid og fritid, hvilket også gjelder for løsningene til havs. Trådløst nett er standard i alle trålere, og datamaskinen har en sentral rolle i styringen av båtens vitale funksjoner. Et komplisert nett av systemer; hovedmotor, generator, gir, manøvrering, ror – er samordnet og gjort tilgjengelig for styring via én pc og én skjerm. Det er kommunikasjon som forenkler arbeidsprosessene radikalt, og som i tillegg gjør det hele meget økonomisk effektivt. Like fullt er det sårbart. Dersom ett system sviker, så sviker alt. Å sikre tilstrekkelig back-up er blitt en investering i seg selv. Å kunne det enkelte system er avgjørende, men likeså viktig er den tekniske kompetansen om selve kommunikasjonsløsningen som binder det hele sammen. Der er JM Hansen. Kommunikasjon om bord er helt vårt bord, for å si det slik.

 

Alt i ett!

Generator, motorstyring, alarmsystem, navigasjon, kommunikasjon. Totalt sett er det en mengde ulike systemer som kreves for å oppnå tilstrekkelig sikker, effektiv, miljøriktig og økonomisk drift av dagens fartøy. Utviklingen innenfor hvert enkelt fagområde drives hele tiden mot stadig bedre og enklere løsninger, som i sin tur krever både innsikt og oversikt. Tilretteleggingen for den som til daglig skal styre og drifte systemene om bord slik at dette blir overkommelig, betyr mye. Svaret på denne utfordringen er totalsystem. Å være på høyden som leverandør av totalsystem for styring ombord betinger godt samarbeid med en rekke parter. Vårt faglig sterke nettverk bidrar til den stadig oppdaterte spisskompetansen som gjør oss i stand til å få alt til å fungere sammen. Med andre ord: En god samordning på alle måter. Det er JM Hansen totalsystem.